Staff

Pennaeth (2 DiwrnodyrWythnos)
Miss Marie Langabeer

CyfnodSylfaen
Mrs Amanda Rees (Athrawes)

Mrs Angharad Rees Bryant (Cynorthwywraig)

Cyfnod Allweddol 2
Mrs Susan Simpson (Athrawes)

Mrs Anne mariePassmore(Cynorthwywraig)

Clerc
Mrs Miriam Evans

Clerc  i’rLlywodraethwyr
Mrs Miriam Evans

Gofalwraig
Mr Roger Selwood

Cogyddes
Mrs Lynette Sutherland

Staff amsercinio
Mrs Sian Williams

Glanhawyr
Mrs SianWilliams