Staff

Pennaeth
Mr Rhys Thomas

CyfnodSylfaen
Mrs Amanda Rees (Athrawes)

Mrs Angharad Rees Bryant (Athrawes)

Cyfnod Allweddol 2
Mrs Susan Simpson (Athrawes)

Mrs Annemarie Passmore (Cynorthwywraig)

Clerc
Mrs Miriam Evans

Clerc  i’rLlywodraethwyr
Mrs Miriam Evans

Gofalwraig
Mr Roger Selwood

Cogyddes
Donna Evans

Staff amsercinio
Mrs Sian Williams

Glanhawyr
Mrs SianWilliams