Llywodraethwyr

Mr Andrew Barlow Cadeirydd – Rhiant

Mr Rhys Thomas Pennaeth

Mrs Amanda Rees Athrawes

Cllr. Emyr Evans Llywodraethwr Cymunedol Ychwanegol

Mr Aled Davies Cynrychiolydd Cymunedol

Mr Gareth Harries Cynrychiolydd Cymunedol

Mr Julian Jones Cynrychiolydd Cymunedol

Cllr. Liam Bowen Cynrychiolydd A.Ll

Mrs Elizabeth Hopkins Rhiant

Mrs Davinia Davies Rhiant