Llywodraethwyr

Aled Davies Cynrychiolydd Cymunedol 
Davinia Davies (Vice Chair) Cynrychiolydd Rhiant
Elizabeth HopkinsCynrychiolydd Rhiant 
Cllr Gareth Harries Cynrychiolydd Cymunedol Ychwanegol
Luke Howells (Chair) Cynrychiolydd Rhiant 
Amanda Rees Cynrychiolydd Athrawon 
Marie Langabeer  Prifathrawes 
Andrew BarlowCynrychiolydd Rhiant 
Julian JonesCynrychiolydd ALl
Liam BowenCynrychiolydd ALl

Gallwch ddarllen Adroddiad Blynyddol Llywodraethwyr Ysgol Bancffosfelen trwy glicio’r isod.

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2020